close
تبلیغات در اینترنت
پرتال سرگرمی و فرهنگی | خبر،سرگرمی،رواشناسی و ...

پرتال سرگرمی و فرهنگی | خبر،سرگرمی،رواشناسی و ...

سیستم های بازی در والیبال

چهارشنبه 04 مرداد 1396


بهترین سیستم آن است که :1) بیشترین استعداد بازیکنان را به کار گیرد. 

2)عدم توانایی بازیکنان را کمتر نمایان کند. 

3)احقاق حق بازیکنان را بنماید. 

4) اجرای ان در حد توان بازیکنان باشد و بازیکنان بتوانند ان را با موفقیت اجرا کنند. 

5)با سیستم دفاعی تیم در تناقض نباشد. 

تفاوت مهم میان انواع مختلف سیستم های حمله ای از نظر عده اسپکرها و پاسورهاست و هر سیستمی با این توصیف می شود. همه سیستم های حمله ای با دو عدد مشخص می شود. نخستین عدد نشان دهنده عده اسپکرها و دومین عدد نمایانگر عده پاسورهاست. تنها سیستم 2-2-2 متفاوت است.در این سیستم دو اسپکر دو بازیکن همه کاره (کلیدی) و دو پاسور به کار گرفته می شود. در زیر تشابهات و تفاوتهای میان انواع سیستم حمله ای را شرح خواهیم داد. 

سیستم 0-6 

در این سیستم بازیکنان هم اسپکر و هم پاسور است.به عبارت دیگر وظایف تخصصی وجود ندارد. بلکه هر بازیکن یک اسپکر است اما هنگامی که به منطقه 3 رسید مسولیت پاسور را به عهده می گیرد. همان طوری که می دانید بازیکنان جوان و مبتدی تا هنگامی که به طور کامل تجربه کسب نکرده اند نمی توانند در پستهای ویژه مانند پاسور یا اسپکر سرعتی به بازی گرفته شوند. سیستم 0-6 برای بازیکنان مبتدی که نیاز به بازی در همه پستها دارند به دلیل ماهیت ساده اش بسیار مطلوب است. 

سیستم 0-6 به بازیکنان جوان فرصت می دهد که در هر دو پست پاسور و اسپکر بازی کنند و این سبب می شود که بازیکنان زیرک و دقیق تربیت شوند. هنگامی که ورزشکار والیبال را با این سیستم اغاز می کند مربی و بازیکن هر دو بینش بهتری نسبت به توانایی ها و سطح مهارت بازیکن به دست می اورند. 

سیستم 3-3 

سیستم 3-3 ساده ترین روشی است که می توان با ان بازیکنان را با وظایف تخصصی خودشان اشنا کرد. در این سیستم سه بازیکن در نقش پاسور و سه بازیکن در نقش اسپکر بازی می کنند. پاسورها و اسپکرها به صورت یک در میان قرار دارند به طوری که اسپکرها با یک پاسور و پاسورها با یک اسپکر از همدیگر جدا می شوند. مطابق با این سیستم پاسور بسته به محلی که در چرخش دارد. همیشه از یکی از مناظق 3 یا 2 پاس می دهند. ارایش بازیکنان را در هر شش چرخش نشان می دهد. پاسور منطقه 3 از منطقه 3 و پاسور منطقه 2 از همان منطقه خودش پاس می دهد. بنابراین تعویض جا لزومی ندارد. 

سیستم 3-3 از این نظر که به پاسورها فرصت اسپک زدن می دهد انعطاف پذیر است. هرگاه یک پاسور در منطقه 2 باشد پاسور دیگر در منطقه 4 قرار دارد که می توان از او به عنوان اسپکر استفاده کرد.این عمل سبب بالا رفتن مهارت های پاس و اسپک در پاسورها می شود بدون انکه از پیشرفت اسپکرها بکاهد. گذشته از این سبب مهارت بازیکنان عقب زمین در پاس دادن می شود. 

این سیستم برای پیشرفت و تکمیل مهارت های بنیادی تک تک بازیکنان قبل از قرار گرفتن انان در معرض سیستم های پیشرفته تر بسیار مفید است. اگر چه عملکرد بازیکنان در این سیستم به صورت تخصصی است ولی چون برای بازیکنان تعویض جا و نفوذ ضرورتی ندارد.بازیکنان فرصت تمرکز و یاد گیری کامل مهارت های بنیادی را خواهند داشت. بنابراین این سیستم 3-3 مانند پلی بین سیستم 0-6 و سیستم های پیشرفته تر (که با تعویض مناطق و نفوذ پاسور در گیر هستند) عمل می کند. 

سیستم 2-4 

سیستم 2-4 روشی است که تیم های متوسط و پیشرفته به کار می گیرند. این سیستم متشکل از چهار اسپکر و دو پاسور که قرینه هم هستند. در نتیجه در حالی که یک پاسور در ردیف عقب هست همیشه یک پاسور در ردیف جلو نیز حاضر است. در این سیستم تعویض مناطق و نفوذ به وظایف بازیکنان افزوده می شود. بنابراین ضروری است که مهارت و تجربیات بازیکنان در سطحی باشد که بتوانند فشارهای مضاعف موجود در این سیستم را تحمل کنند. 

همچنین از طریق این سیستم امکان حمله های ترکیبی موجود است.زیرا همراه با حمله هایی با دو اسپکر که متداول است پاسور عقب زمین می تواند به جلو نفوذ کند و حمله ای با سه اسپکر را طرح ریزی کند. این عمل تعداد حالتهای حمله ای را افزایش می دهد. پاسور می تواند از ردیف جلو باشد و حمله ای با دو اسپکر را پایه ریزی کند. 

سیستم 1-5 

سیستم 1-5 از یک پاسور و پنچ اسپکر تشکیل شده است که حداقل یکی ازاسپکرها نیز باید بتواند پاس دهد. تیم های زیادی مایل به استفاده کردن از روش 1-5 هستند چون امکان دارد تنها یک پاسور توانا در تیم موجود باشد یا اینکه پاسور انها به قدری خوش فکر و ماهر است که سبب برتری برای کل تیم می شود. در این سیستم ضروری است پاسور در هر نقطه ای که قرار دارد به جلو بیاید و به اسپکرها پاس بدهد. بنابراین در روش فوق پاسوری چابک.باهوش و زبردست و ماهر نیازمندیم. همچنین پاسور باید در پاس هایش بسیار دقیق باشد. همان طوری که مشخص است در این سیستم پاسور باید برای پیش بینی ارایشهای مختلف حمله بسیار با تجربه باشد. متاسفانه سیستم 1-5 با اینکه امتیازت زیادی دارد اما اشکالهای عمده ای نیز در ان نهفته است بنابراین تیم های سطح بالا و پیشرفته بجز مواقع ضروری کمتر از این سیستم استفاده می کنند. 

در این سیستم سه چرخش اول پاسور در ردیف جلو قرار دارد و فقط حمله با دو اسپکر ممکن می باشد. فقط در چرخشهای 6 و5 و4 است مه حمله هایی با سه اسپکر از طریق نفوذ پاسور امکان اجرا می یاید در نتیجه برای تیم های بسیار مستعد که خواهان استفاده کردن از حمله های ترکیبی هستند یک ضعف و اشکال عمده به وجود می اورد چون برای سه چرخش حمله های ترکیبی امکانپذیرنیست. 

اشکال عمده دیگر این سیستم ناشی از فشاری است که بر دوش پاسور گذارده می شود. در این سیستم وظیفه پاس دادن بر عهده یک بازیکن است و اگر بنا به دلایلی مانند دریافت سرویس یا اسپک وی ناگزیر باشد ضربه اول را بزند به طور کامل از بازی کنار گذاشته می شود و حمله بدون کمک وی انجام می شود. 

همچنین اغلب تیم های سطح پایین و متبدی توانایی استفاده کردن از یک پاسور متخصص را که مورد نیاز این سیستم است ندارد. تیم های پیشرفته نیز اغلب از به کار گیری این سیستم اجتناب می کنند چون این روش برای حریف کاملا قابل پیش بینی است و حالتهای حمله ای کمی را ارائه ی دهد به ویژه هنگامی که پاسور در ردیف جلو قرار دارد. بنابراین سیستم 1-5 به ندرت انتخاب می شود و اغلب از ان در موارد ضروری استفاده می کنند. 

سیستم 2-2-2 

این سیستم پیشرفته ترین روش حمله ای است به همین دلیل به بازیکنانی با سطح مهارت بسیار بالا نیازمند است. در این سیستم به جای دو نوع تخصص به سه نوع تخصص نیاز هست. دو اسپکر. دو پاسور و دو بازیکن همه کاره. 

اعضای هر جفت به صورت قطر همدیگر قرار می گیرند. بازیکنان همه کاره باید مهارت و امادگی جسمانی سطح بالایی داشته باشند به طوری که بتواند هم به خوبی اسپک بزنند و هم به خوبی پاس بدهند. با داشتن بازیکنان همه کاره در تیم اجرای حمله های ترکیبی با سه اسپکر در همه چرخشها امکان پذیر می شود. سیستم 2-2-2 با در اختیار داشتن پاسوری که از ردیف عقب نفوذ می کند به هر سه بازیکن ردیف جلو این امکان را می دهد که در حمله شرکت کنند. 

بهترین منطقه ای که پاسور عقب زمین می تواند از انجا نفوذ کند در درجه اول منطقه 1 و پس از ان منطقه 6 است. منطقه 5 زمین کمتر مورد علاقه پاسور است و چنین نفوذی تا وقتی که ضرورت ایجاب نکرده است نباید انجام شود. 

ادامه مطلب

محتوای مناسب در طراحی

دوشنبه 2 مرداد 1396

در نوشتار پیشین اشاره کردیم که محتوا و کیفیت آن تا چه میزان می تواند در طراحی سایت تأثیر مثبت داشته باشد و بر حضور کاربران در طراحی سایت شما و مدت حضور آنها مؤثر باشد. اما قرار بر این شد که در چندین مرحله به صورت گام به گام مراحل تحریر طراحی وب سایت را شرح دهیم. بنابراین اگر میخواهید که محتوای طراحی سایت شما بسیار خوب باشد این مراحل را در طراحی سایت خود به کار بگیرید. به صورت خلاصه این مراحل عبارت هستند از دارا بودن یک طرح کُلی و ایجاد پیش نویس و اطلاح نهایی محتوا و در نهایت اثبات خواندن که در زیر توضیح توضیح خواهیم داد.در اولین مرحله باید فرایندی را اعم از اینکه محتوای شما چیست به وجود بیاورید و در واقع این مرحله همان ساخت یک طرح ذهنی از محتوای مورد نظر می باشد و مشخص نمودن کلمات کلیدی که می خواهید در محتوای ساخت سایت خود استفاده کنید. همچنین در این مرحله باید از طیف کاربرانی که قرار است مخاطب محتوای شما باشند نیز آگاهی داشته باشید. قالب مقاله و حجم آن قرار است چه مقداری باشد و چند کاراکتر در آن استفاده کنید که برای سئو سایت شما نیز مناسب باشد. در این مرحله در واقع محتوای اصلی در ذهن شما شکل گرفته و قالب بندی و کُلیت آن مشخص می گردد. در طول کار شما برخی از این پیش ذهنیت ها حذف و برخی نیز به تناسب نیاز ممکن است به آن افزوده شود.

طراحی سایت ، طراحی وب سایت ، طراحی سایت ، طراحی سایت ، طراحی سایت ،

تور آنتالیا ، بلیط چارتر ، بلیط هواپیما  ، طراحی سایت مشهد ، طراحی اپلیکیشن مشهد ،

تور لهستان ، تور آلاچاتی ، تور کیش ، تور خارجی ، تور داخلی

ورزش پارکور ، هنر جابجایی

دوشنبه 02 مرداد 1396


تا به حال واژه پارکور را شنیده اید؟ می دانید که چیست؟ اصلا به معنای آن فکر کرده اید؟

پارکور یعنی رد کردن موانع در کمترین زمان ممکن! موانعی که هرکدوم از ما تو زندگی شخصی خود بارها باهاش مواجه شدیم و به جای رد شدن یا عقب نشستیم و یا مانع رو دور زدیم و برای آن بهای زیادی چون اتلاف وقت پرداخت کردیم. کسانی که به انجام این ورزش می پردازند به دنبال بالا بردن توانایی های جسمی و ارتقای سطح فکریشون هستند و اگر فکر می کنند پاکور فقط بالا پایین پریدن و ورجه ورجه کردن هست سخت در اشتباه هستند. پارکور راهی است برای داشتن ذهنی آزاد و روحیه مقاوم مقابل موانع و مشکلات زندگی. پارکور فقط ورزش نیست، هنر هم هست. هنر قدرت تفکر و تمرکز ذهن بر تمام اتفاقات اطراف! چرا بجای اینکه به این ورزش از دید مثبت نگاه شود جنبه های منفی آن مدنظر قرار می گیرد؟ چرا بجای آنکه به هستی و فلسفه پارکور فکر کنیم آن را ورزشی بیهوده و بی هدف می بینیم. ورزشی که خیلی از جوانان ما در گوشه و کنار این سرزمین به آن می پردازند اما بخاطر ناشناخته بودن و بی توجهی به این رشته ورزشی گاه اخبار ناخوشایند در مورد آن می شنویم.

all about parkour exercise1 ورزش پارکور ، هنر جابجایی

پارکور (به فرانسوی: Parkour) یا هنر جابجایی (به فرانسوی: L’art du déplacement) یا شهرنوردی یک راه نوین برای تعامل با محیط اطراف فقط با استفاده از توانایی‌های انسان است. این رشته ورزشی توسط دیوید بل فرانسوی بنیانگذاری شد و نظر او چنین است : «جنبهٔ فیزیکی پارکور، غلبه‌کردن بر تمامی موانع پیش روست، درست مانند این‌که در شرایط اضطراری گیر کرده باشید. پارکور فقط صرف حرکات نیست، بلکه مجموعه‌ای هدفمند و دارای فلسفهٔ خاص خویش است. پس هدف پارکور، رسیدن به مقصد با استفاده از کاراترین، روان‌ترین و مستقیم‌ترین مسیر و مناسب‌ترین حرکات است که می‌تواند شامل دویدن، پریدن، بالا رفتن و خزیدن باشد.»

all about parkour exercise2 ورزش پارکور ، هنر جابجایی

تاریخچه پارکور :

پارکور از زمانی که انسان نیاز به شکار کردن و شکار نشدن داشته، وجود داشته‌است. انسان‌ها به طور طبیعی گستره‌ای قابل توجه از حرکات و حالات ممکن را برای گذشتن از موانع به وجود می‌آورد. از آن گذشته، کودکان به سهولت و صورت بدیع و با نشاط حرکت می‌کنند، ولی ما هنگامی که شروع به حرکت آگاهانه می‌کنیم، آن ویژگی را از دست می‌دهیم. افراد زیادی در طول تاریخ بر روی حرکت انسان و بهبود آن کار کرده‌اند. اما پارکور به معنای خاص آن، توسط ریموند بل (Raymond Belle) که یک سرباز فرانسوی جنگ ویتنام بود پایه‌گذاری شد. او و همراهانش به‌دنبال به وجود آوردن یک روش کارا و مناسب برای «تعقیب و فرار» بودند. این فعالیت‌ها، سرانجام توسط فرزندش دیوید بل (David Belle) بصورت مدوّن درآمد. دیوید بیشتر عمر خود را صرف سامان‌دهی این ورزش کرد و نام «پارکور» را بر آن نهاد. او و دوستانش، از جمله سباستین فوکان (Sebastien Foucan) که مشهورترین آن‌هاست، با آموزش‌های ریموند بل این ورزش را از ترکیب ورزش‌های مختلفی مانند ژیمناستیک و با هدف کمک‌کردن به دیگران در مواقع اضطراری، در حاشیه پاریس به وجود آوردند.

«کارایی» یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های پارکور است، و به این معنی است که لازم نیست حرکات سریع‌ترین باشند،
بلکه باید مستقیم‌ترین و با صرف انرژی کمتری انجام شوند و همچنین مانع آسیب دیدگی دراز مدت یا کوتاه مدت شوند.

به کسانی که از اصول پارکور در زندگی خود بهره می‌برند «تراسور» گفته می‌شود.

all about parkour exercise4 ورزش پارکور ، هنر جابجایی

پارکور در ایران :

اکنون در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص فرانسه، انگلیس، روسیه و … پارکور علاقمندان زیادی رو به خود جلب کرده است که وقت خود را به یادگیری این هنر جابجایی می پردازند، در ایران نیز این رشته طرفدارن زیادی دارد که در گوشه و کنار این سرزمین مشغول فراگیری این رشته ورزشی هستند. اما دیدگاه نسبت به این ورزش در ایران متفاوت است و آن را بالا پریدنی بیش نمی دانند. رشته ورزشی که در ایران حتی پسران برای پرداختن و فراگیری آن مشکلات بسیاری دارند چه برسد دختران چرا که از سوی جامعه هنوز پذیرفته نشده است.

all about parkour exercise7 ورزش پارکور ، هنر جابجایی

ورزشی که اگر به آن پرداخته شود در مواقع ضروری کارایی بسیار بالایی دارد و نیروی جوان فعال و آماده می توانند با توانایی خود کمک بسیار خوبی باشند اما متاسفانه دیدگاه نسبت به این ورزش آنقدر منفی است که گاهی اجازه تمرین هم به آنها داده نمی شود و همین تعداد محدود باشگاه های فعال در این رشته را تعطیل می کنند. حال اگر زمینه سازی شود چه بسا از خطرات جانبی این رشته دیگر خبری نباشد چرا که دوستداران این رشته در محیط های امن و با تجهیزات و امکانات مناسب تواناییهای خود را به بهترین شکل پرورش می دهند و احتمال آسیب و خطر را به کمترین میزان ممکن می رسانند.

all about parkour exercise6 ورزش پارکور ، هنر جابجایی

سخن آخر :

شاید عده ای فکر کنند این رشته مخصوص آقایان هست و از نظر آنها فعالیت دختران در زمینه پارکور کاری عبث و بیهوده باشد چرا که فکر می کنند جایگاه زنان و دختران در خانه و آشپزخانه است و فعالیتی جز آشپزی و خیاطی نباید داشته باشند حال آنکه در جوامع امروزی ثابت شده است دختران هم می توانند در زمینه های مختلف فعالیت کنند و موفق هم باشند. فعالیت دختران در این رشته نه تنها ایراد ندارد بلکه بسیار مفید و موثر هست. در زمانه ای که ناامنی و فساد اخلاقی رو به رشد است بالا رفتن توانایی های دختران برای دفاع از خود و فرار از وضعیتهای خطرناک گامی مثبت برای حفظ سلامت آن ها است اما متاسفانه دیدگاه عام نسبت به این موضوع فرق دارد و دخترانی که در این زمینه فعالیت می کنند را محکوم به خودنمایی می کنند. علاوه بر اینکه پارکور باعث افزایش اعتماد به نفس در انجام امور، بالا رفتن قدرت فکر و تصمیم گیری می شود و فراگیران دختر در این رشته پس از مدتی به این باور می رسند که آنها نیز می توانند! می توانند علی رغم ذهنیت منفی جامعه نسبت به خودشان فعالیتهایی انجام بدهند که مدتها به دنبال آن بودند ولی به خاطر محدودیت ها نتوانسته بودند به آن بپردازند. پارکور رشته ای بسیار مهیج و لذت بخش است که هر کسی با هر سن،وزن، قد و جنسیتی می تواند وارد آن شود و در حد توان خود رشد کند.

– مریم راد (مدرس ورزش پارکور در ایران)

all about parkour exercise5 ورزش پارکور ، هنر جابجایی

– نظر شما در مورد پارکور چیست، آیا در محله و شهر شما افراد به ورزش پارکور میپردازند؟

ادامه مطلب

نقد و بررسی فیلم Scream 4 ( جیغ 4 )

شنبه 31 تير 1396
 

قسمت اول سری فیلمهای جیغ در سال 1996 ساخته شد. جیغ در آن مقطع به دلیل پرداخت خوب داستان و داشتن فضایی و معمایی و 2ترسناک توانست به فروشی بیش از 100 میلیون دلار در گیشه دست پیدا کند. دنباله های این سری اما نتوانستند به اندازه قسمت اول موفق باشند. اگرچه هیچگاه سری فیلمهای جیغ به یک فاجعه تبدیل نشدند اما افت محسوس کیفیت فیلم به  خصوص در قسمت سوم حس می شد. با اینحال جیغ پایه گذاری سبکی در فیلمسازی شد که بعدها دستمایه ساخت فیلمهایی نظیر می دانم تابستان سال گذشته چه کردی ،ولنتاین و بسیاری دیگر از فیلمهای معمایی - اسلشری شد.

خیلی نمی توان از داستان و فیلمنامه جیغ خلاصه نوشت چون بسیاری از هیجان فیلم را از بین می برد اما بصورت خلاصه می توان داستان فیلم را چنین توصیف کرد : 10 سال از آخرین باری که قاتل نقاب به صورت قتلهای زنچیره ای خود را انجام داد سپری شده. سیدنی پرسکات ( نیو کمپبل ) که بازمانده آن قتل ها است، حالا تبدیل به نویسنده ایی مشهور شده که زندگی آرام و به دور از ترس را تجربه می کند. سیدنی به تازگی برای پانزدهمین سالگرد قتل های زنجیره ای! به زادگاهش در شهر Woodsboro بر می گردد تا بتواند در آنجا به تبلیغ کتاب جدبدس به نام " خروج از تاریکی "  بپردازد. اما زمانی که سیدنی وارد شهر می شود، همزمان دو قتل فجیع رخ می دهد که علائم نشان دهنده این است که روش به قتل رسیدن این افراد ، شباهت زیادی به روش مورد استفاده قاتل نقاب بر چهره دارد.

مسئله ایی که ذهنم را پیش از تماشای فیلم مشغول کرده بود این بود که آیا تماشاگران نوجوان امروز هالیوود می توانند با نوع روایت داستان در جیغ 4 ارتباط برقرار کنند یا خیر؟ اما با تماشای فیلم به این نتیجه رسیدم که فیلم نه تنها طرفداران سری جیغ را راضی خواهد کرد، بلکه باعث جذب طرفداران جدیدی هم می شود. نوع روایت داستان کماکان بصورت سنتی است؛ جیغ 4 به مانند 3 برادر بزرگترش روایت گر داستان چند نوجوان است که هرکدام از آنها قرار است تا انتهای فیلم به شکلی از بین برود. این فیلمنامه به خودی خود کافی است تا طرفداران ژانر اسلشر - معمایی را به سینما بکشاند. اما آیا فیلم این قدرت را دارد که تماشاگر را راضی از سالن سینما خارج کند؟ من می گویم بله. فیلم اگرچه همان سبک سنتی خود را دنبال می کند اما المان های جدیدی را هم به خود اضافه کرده که باعث شده تا تماشاگران به هیچ عنوان احساس کهنه بودن فیلم را به خود راه ندهند . اگر خاطرتان باشد در سری جیغ همواره قاتل نقاب بر چهره و کارد به دست، به دنبال طعمه های خود می رفت و آنها را از پای در می آورد ( اگرچه کماکان بعد از سالها هنوز هم اغراق این صحنه ها بدجوری توی چشم می زند ) اما در جیغ 4 این قاتل مجهز به فناوری های روز شده و از قربانیان خود تصویربرداری هم می کند و مطابق درخواست امروز جوانان، از خشونت بیشتری هم در قربانی کردن افراد استفاده می کند. مطرج کردن مسائلی همچون فیس بوک و یوتیوب به عنوان پس زمینه قتل های زنجیره ایی یکی از بهترین ایده هایی بود که نویسنده فیلمنامه ، آقای کوین ویلیامسون و  وس کراون، کارگردان فیلم، از آن استفاده کردند. ویلیامسون و کراون به ترتیب به عنوان نویسنده و کارگردان در همه قسمت های فیلم جیغ حضور داشته اند و به همین دلیل اعتماد کردن به آنها کار چندان سختی نیست. این دو با بهره گیری از فرمول های کلاسیک ژانر اسلشر و مدرنیزه کردن فضای فیلم ، موفق شده اند تا جیغ 4 را در حد و اندازه های نام خودش به تماشاگران ارائه کنند.

البته این وفاداری به اصل خویش، سبب شده تا مشکلات سری جیغ به این فیلم هم انتقال پیدا کند! جیغ 4 کماکان از مشکلی به نام شخصیت های مصنوعی بهره می برد. کاراکتر های فیلم ، دقیقاً یادآور همان حال و هوای فیلم های تینیجری دهه 90 است که در آن نوجوان ها معمولاً موجوداتی با مغز تک سلولی بودند که بهتر می بود همه آنها توسط این قاتل نقاب دار از بین م1ی رفتند! جالب است که تمام این شخصیت های تک بعدی به این فیلم هم منتقل شده اند و تنها فرق آنها با دوستانشان در فیلمهای قبلی این است که آنها چون با اینترنت و فیس بوک و... کار می کنند به نوعی امروزی ترند! اما متاسفانه این شخصیت ها در باطن هیچ تفاوتی با برادران بزرگشان نکرده اند و کماکان روی اعصاب تماشاگر سوهان می کشند. البته ذکر نکته ای هم لازم است و آن اینکه اگرچه ون کراون در عرصه ساخت فیلمهای ترسناک سابقه ایی طولانی دارد، اما با نگاهی کوتاه به فیلمهای وی به این نکته پی می بریم که در اکثر فیلمهای او ، خبری از عمق داستان و پیچیدگی شخصیت های داستان به چشم نمی خورد و همین ویژگی در جیغ 4 هم وجود دارد.

مجموعه بازیگران فیلم را جماعت نوجوان تشکیل می دهند. بازیگرانی که شدیداً به دنبال شهرت و افتخار هستند و تجربه هم نشان داده که معمولاً یک یا دو نفر از بازیگران این نوع فیلمها در آینده بازیگران بزرگی می شوند! اما نهایت صحبتی که فعلاً درباره آنها می توان مطرح کرد این است که آنها احتیاج به فیلمهای غیر اسلشری دارند تا بتوانند خودی نشان دهند وگرنه با حضور در نقش قربانی نمی توانند توفیقی کسب کنند. البته فیلم در بین نوجوانانش اما رابرتز را هم می بیند که نسبت به دیگر نوجوان ها شناخته شده تر است و به همین دلیل هم شخصیت محوری تری نسبت به دیگر بازیگران فیلم دارد.  به غیر از بازیگران نوجوان فیلم، جیغ 4 نام آشنایی به نام نیو کمپبل را با خود یدک می کشد. کسی که در تمام سری فیلمهایجیغ در نقش اصلی حضور داشته و در این فیلم هم ناظر و تحلیل گر قتل هاست. به نظرم کمپبل از زمان جیغ 3 تا به امروز کمی تنبل شده است! بازی خشک و بی روح وی در جیغ 4 اینگونه تداعی می کند که شاید وی را با استفاده از صفرهای زیاد چک به فیلم کشانده اند!

 

در کل به شما دوستانی که با سری جیغ خاطره دارید توصیه می کنم که فیلم را تماشا کنید. من در اینجا گفتم که فیلم مشکل دارد و... اما آیا این واقعا مهم است؟ جیغ 4 بعد از نزدیک به 11 سال دوباره ساخته شده است و ما می توانیم دوباره تجربه دیدن قاتل نقاب دار را داشته باشیم و این همان   دلیلی است که باید بخاطرش این فیلم را ببینیم. 
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در قسمت اول سری فیلمهای محبوب scary movie که در سال 2000 ساخته شد، قاتل نقاب دار فیلم جیغ به شدت به تمسخر گرفته شد. این دست انداختن به قدری ظریف و زیبا پرداخته شده بود که حالا در زمان دیدن جیغ 4 به همراه جمعیت ، هنگامی که اولین بار قاتل نقاب دار در فیلم ظاهر شد بجای اینکه مردم بترسند از ته دل قهقه ایی زدند!!

 

منتقد : میثم کریمی2_star

کپی برداری از مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت و نویسنده مطلب مجاز است.

3


 

جیغ 4 : Scream 4

کارگردان : Wes Craven

نویسنده : Kevin Williamson

بازیگران :

Neve Campbell  ...  Sidney Prescott

Kristen Bell  ...  Chloe

Emma Roberts  ...  Jill Roberts

Courteney Cox  ...  Gale Weathers-Riley

و...............

ژانر : ترسناک

درجه سنی :  R( مناسب برای افراد بالای 17 سال)

زمان : 111دقیقه

 

ادامه مطلب

نقد و بررسی فیلم شیطان مرده ( کلبه وحشت ) ( Evil Dead )

شنبه 31 تير 1396

اولین قسمت از سری فیلمهای « شیطان مرده » ( این فیلم در ایران با نام « کلبه وحشت » شناخته می شود ) در سال 1983 ، یک تعریف جدید از ژانر ترس به سینما1 ارائه داد. فیلمی که با بودجه بسیار اندک 375 هزار دلاری ساخته شد اما ایده ی جدید و پرداخت تازه و ناب آن، سبب شد که مخاطبین بسیاری در همان اولین مرتبه مشاهده فیلم، به آن علاقه مند شدند. سم ریمی که همه کاره « شیطان مرده » بود، در ساخت این فیلم از خون و مواردی که امروزه آن را در ژانری به نام « اسلشر » دسته بندی می کنند، به حد زیاد استفاده کرد و همچنین با قرار دادن طنزی ترسناک، محیط داستان را کاملاً متمایز از آثار ترسناک آن روزهای هالیوود به تصویر کشید. 

« شیطان مرده » دو دنباله موفق دیگر هم داشت که در سالهای 1987 و 1988 وارد سینما شدند و اتفاقا آنها نیز ، تمام المان هایی که سم ریمی موفق به خلق آن در قسمت اول شده بود را به همراه داشتند و طرفداران هم استقبال بسیار خوبی از این دو اثر به جای آوردند. اما پرونده این سری در همینجا بسته شد و بعدهاً چندین اثر ویدئویی بی ارزش و همچنین یکی دو بازی کامپیوتری با الهام گیری از این فیلم ساخته شد که چندان موفق از آب در نیامدند. اما حالا پس از نزدیک به 15 سال ، تصمیم بر این گرفته شد تا یک بازسازی از این اثر موفق کلاسیک صورت بگیرد تا در این وضعیت آشفته سوژه های جدید در هالیوود، این سری تکراری هم صاحب دنباله ای جدید شوند و کلی پول به جیب کمپانی ها سرازیر کنند.

اما یکی از مواردی که در ابتدای انتشار خبر ساخت یک بازسازی از « شیطان مرده » همه را شگفت زده کرد، این بود که اعلام شد سم ریمی و بروس کمپبل هیچ نقشی در قسمت جدید ایفا نخواهند کرد و فقط در مقام حمایت کننده مالی در این پروژه مشارکت خواهند داشت. متعاقباً اعلام شد که کارگردانی تازه کار به نام فید آلوارز که هیچ فیلم بلندی را تا به امروز نساخته ، کارگردانی این پروژه مهم را در دست گرفته و قرار است بازسازی این اثر مهم ژانر ترس، به او سپرده شود. انتشار این سلسله خبرها، موجی از نگرانی و انتقاد طرفداران قدیمی این سری از فیلمها را به همراه داشت تا حدی که برای عدم حمایت از شرایط ذکر شده، کمپین و انجمن های مختلف در اینترنت به راه افتادند و واکنش سازندگان هم تنها یک جمله بود :« صبر داشته باشید تا نتیجه کار را ببینید! ». در نهایت هم « شیطان مرده » به اکران رسید و حالا می بینیم که همیشه هم سپردن صندلی کارگردانی یک فیلم مشهور به دست کارگردانی ناشناخته ، بد نیست! 

داستان2 « شیطان مرده » از این قرار است که 5 جوان ، تصمیم میگیرند به کلبه ای متروکه و بی نهایت عجیب و غریب در دل جنگل بروند. البته دلایل رفتن این افراد به این کلبه متفاوت است. میا ( جین لوی ) یکی از این افراد است که به مواد مخدر اعتیاد دارد و حالا با آمدن به کلبه ، سعی دارد از موقعیت تازه ایجاد شده برای زنده کردن زندگی طبیعی اش استفاده کند. دیگر فرد همراه، برادرِ وی به نام دیوید ( شیلو فرناندز ) و دوست دخترش ناتالی ( الیزابت بلکمور ) و یک پرستار به نام اولیوا ( جسیکا لوکاس ) و در آخر هم مردی به نام اریک ( لو تیلور پوچی ) می باشند. این افراد هنگام ورود به کلبه ، با اتفاقات و صحنه های ترسناکی مواجه می شوند که حکایت از فعالیت های غیرعادی در کلبه دارد. آنها کتابی را می یابند که در آن به صراحتاً عنوان شده که دنبال ماجراجویی و یا درک این کتاب نباشند و همین حالا از خانه بروند، اما دقیقا برعکس این اتفاق رخ می دهد و با ماجراجویی این 5 نفر ، اتفاقات وحشتناکی در کلبه رخ می دهد و...

« شیطان مرده » ، رویه ای متفاوت به نسبت سری کلاسیک این مجموعه در پیش گرفته که کاملاً قابل پیش بینی بود. مشخصاً هیچکس در سال 2013 قادر به تحمل شوخی های عجیب و غریبی نیست که فقط می شد آنها را در سری کلاسیک « کلبه وحشت » ، که توسط سم ریمی ساخته شده بود و در کمال تعجب مورد قبول هم واقع شد، مشاهده کرد. شوخی هایی که در اوج خشونت و خونریزی صورت میگرفت و فضای فیلم را تبدیل به چیزی ماورای فانتزی کرده بود! 

در این بازسازی پر سر و صدا ، ما با چند جوان مواجه هستیم که مطابق سلیقه این روزهای مخاطبین جوان سینما ، دور یکدیگر جمع شده اند و به یک کلبه در میان جنگل می روند. شاید که رفتن به کلبه و وقوع اتفاقات عجیب و غریب در آن ، این روزها به شدت در هالیوود تبدیل به کلیشه شده باشد اما در نهایت باید گفت که بهترین دلیل ممکن در وضعیت کنونی سینمای وحشت برای قلع و قمع کردن یک عده جوان، همین اقامت در یک کلبه در میان جنگل به شمار می رود! انتظار داشتن از فیلم برای حرکت در مسیری که بروس کمپبل در سه قسمت کلاسیک ، آن را طی کرد، اتفاقی است که به جز طرفداران دو آتشه و غیرمنطقی « شیطان مرده » ، کسی انتظارش را نمی کشید. 
3
ورود این 5 جوان به کلبه، آغازگر اتفاقات اصلی فیلم است. جایی که نفرین ها از سر و کول شخصیت ها بالا می روند و لحظات ترسناکی را رقم می زنند. شاید بهتر باشد که شیوه ترساندن مخاطب در این فیلم را با سری کلاسیک مقایسه نکنیم چراکه همانطور که گفتم، نسخه کلاسیک یکی از معدود آثار سینماست که در بطن موقعیت های کمدی، حالت های فانتزی و اسلشری بوجود می آورد! « شیطان مرده » هرچند که هنوز هم به نوعی به المان های کلاسیک وفادار مانده و اجزای اصلی و خاطره انگیز این مجموعه را بکار گرفته است، اما در ایجاد ترس و وحشت در تماشاگر، بسیار موفق عمل می کند. 

بروس کمپبل در دهه ی 80 با آن اره برقی معروف و آن دست پریشان و گمشده ای که بعدها الهام بخش بسیاری از فیلمها شد ( در سینمای ایران هم کم نبودند )، حسابی تماشاگران را هیجان زده کرد و عده بسیاری را هم برای همیشه از اره برقی ترساند! اما نسخه جدید « شیطان مرده » وابستگی کمتری به این المان های کلاسیک دارد و در حد یک اشاره یا استفاده جزئی از این ابزار، آنها را بکار می گیرد. فید فرناندز خوشبختانه در اولین ساخته سینمایی اش ، هوشیاری بسیاری در درک مخاطب فیلمش به خرج داده و داستان را مطابق نیاز امروز مخاطب به تصویر کشیده که در لابلای آن ، اشارات و استفاده از ابزارهای کلیشه ای این سری از فیلمها نیز به چشم می خورد.

اینبار در « شیطان مرده » خبری از حمام خون و افراط در بکارگیری آن نیست ( هرچند که خشونت فیلم بهرحال بسیار بالاست و مقایسه من با نسخه اولیه از این جهت می باشد که در آن زمان ظاهراً هر بار یک گالن خون بسیار رقیق را بر سر شخصیت ها خالی میکردند! ) ، اینبار خشونت بکار گرفته شده در فیلم، در حالت کنترل شده و با برنامهریزی منسجم تری به مخاطب ارائه می شود. این خشونت ها اگرچه بسیار زیاد است و برای طرفداران این ژانر هم هیجان انگیز، اما با اینحال میتوان ردپای کارگردانی و استفاده هوشمندانه از ابزار ایجاد ترس را هم در آن مشاهده کرد. در « شیطان مرده » ، تمامی لحظات ایجاد ترس ، با مقدمه و پرداخت مناسب به تصویر کشیده می شوند، به همین جهت اغلب این لحظات برای مخاطب غافل گیر کننده و به شدت تر4سناک می باشند.

سال 2011 فیلم « کلبه ای میان جنگلThe Cabin in the Woods » با الهام گیری از « شیطان مرده » وارد سینما شد و توانست یکی از موفق ترین آثار ترسناک سال را رقم بزند. احتمالاً سازندگان هم با دیدن این موفقیت، تصمیم به ساخت دنباله « شیطان مرده » گرفتند که خوشبختانه برای طرفداران ژانر ترس و وحشت، اثر بسیار مطلوبی محسوب می شود. تنها نکته ای که می توانم در آخر به آن اشاره کنم این هست که اهمیتی به اتفاقات و خرده داستانهای فیلم نداشته باشید. کسی قرار نیست در « شیطان مرده » دنبال داستان باشد، فیلمنامه و روایت در آخرین مرتبه این داستان قرار میگیرد. « شیطان مرده » را تنها باید به جهت صحنه ترسناک و خشونت بالایش دید ( البته افرادی که تمایل چندانی به این ژانر و خشونت ندارند، احتمالاً با دیدن « شیطان مرده » دچار مشکل خواهند شد ) و این نکته را هم به خاطر داشته باشید که اینبار بر خلاف گذشته، خبری از موقعیت های کمدی که باعث خنده شما بشود ، وجود ندارد ( البته کماکان می توان رگه های طنز را مشاهده کرد اما مانند گذشته شما را میان پل خندیدن یا ترسیدن قرار نمی دهد ). اینبار ژانرِ فیلم وحشت است و هدف ، ترساندن مخاطب که باید گفت سازندگان به خوبی از پس آن برآمده اند.

ادامه مطلب

ابزار هدایت به بالا این جمله در وبتون نمایش داده نمیشه پس لطفا پاکش نکنید